image
image
image

Skolens overordnede målsætninger

Møllevejens Skole

et rart sted at være - et godt sted at lære

I det praktiske arbejde med eleverne arbejder vi ud fra følgende overordnede målsætninger: 

  • At den enkelte elev får opbygget en struktur i sin hverdag, som kan være til gavn for elevens videre liv, hvad angår uddannelse, beskæftigelse og fritid  
  • At der skabes gode muligheder for at forberede og sikre den enkelte elevs chancer for en god overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse 
  •  
  • At der skabes trygge og motiverende rammer for den enkelte elev, så eleven har lyst til og mod på at lære nyt  
  •  
  • At den enkelte elev får opbygget og udviklet sociale og praktiske såvel som teoretiske færdigheder 
  •  
  •  At give den enkelte elev selvværd, ansvarlighed og selvstændighed
  •  
  • At medvirke til et positivt samarbejde mellem skole og hjem, således at skolen bidrager til at eleven kan opnå gode familierelationer