image
image
image

 

Velkommen til Møllevejens Skole

Møllevejens Skole er normeret til 34 elever. Skolen ligger i den smukke nordsjællandske natur med en fantastisk udsigt over åbne marker og masser af frisk luft,  tæt på både skov og strand og med busforbindelser fra det meste af Fredensborg Kommune.

Møllevejens Skole er placeret i Ungecenter, som desuden huser Fredensborg Ungdomsskole, Klub Fredensborg, SSP Fredensborg, UU Øresund, Den anonyme Ungdomsrådgivning og Ungeafdelingen i Fredensborg Kommune.Ungecenter tilbyder Møllevejens skole optimale faciliteter i form af busser, cykler, køkken, træsløjdsværksted, diverse idrætsmuligheder, moderne IT-faciliteter og et krea-værksted.Bygningen, som huser Møllevejens skole, blev ombygget i 2005 og fremstår lys og imødekommende - med plads og rum til både mangfoldighed og nærhed.

Undervisningstilbuddet på Møllevejens Skole, er en mulighed for elever, som  skønnes at have brug for et andet undervisningstilbud end det, folkeskolen tilbyder. Folkeskolelovens § 33, stk. 3 foreskriver, at elever efter folkeskolens 7. klassetrin kan få opfyldt deres undervisningspligt i ungdomsskolens heltidsundervisning. Heltidsundervisningen skal stå model med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Vi tilbyder afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.

Eleverne kommer til Møllevejens skole af mange forskellige og komplekse årsager. Møllevejens Skole arbejder på at imødekomme elevens behov, ved at tilrettelægge undervisningen individuelt og utraditionelt, i det omfang det lader sig gøre.
Emner og fag kan være de samme som i folkeskolen, men da undervisningen i høj grad tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau, forudsætninger og behov for andre fag, kan emnekredsen variere meget. I praksis betyder det, at skoledagen og skoleåret tager udgangspunkt i et helhedsorienteret syn på eleven og således ikke udelukkende fokuserer på elevens boglige præstationer og ressourcer. Individuelle praktikforløb og tilbud om brobygning er tiltag, vi ofte iværksætter for vores elever.